Literatura na Forum: Spotkanie wokół książki Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku

Książka prezentuje sztukę czasów transformacji po 1989 roku w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, od krajów bałtyckich po Bałkany. Autor analizuje wybrane zjawiska na scenie artystycznej, które pozwalają opisać specyfikę czasów po upadku komunizmu i związane z tym przemiany kulturowe. Wśród omawianych zagadnień znalazły się kwestie sztuki politycznej, zaangażowania artystów na rzecz odzyskiwania wolności w 1989 roku i współcześnie oraz problematyka ambiwalentnej pamięci o czasach komunizmu i odmiennych interpretacji historii.

Książka podkreśla także aktualne znaczenie tak różnorodnych tendencji, jak groteska, surrealizm, historie alternatywne, a także odniesienia do narodowych i europejskich kontekstów dla współczesnej sceny artystycznej. Według autora powstająca po 1989 roku sztuka podkreśla wartość regionalnych historii w kształtowaniu się współczesnej tożsamości europejskiej oraz roli, jaką w procesie tym odgrywać mogą kraje z Europy Środkowo-Wschodniej. Autor umiejętnie łączy w swoim tekście problematykę ogólną ze szczegółowo zaprezentowanymi według przyjętej przez niego koncepcji przykładami dzieł i projektów artystycznych twórców wywodzących się z państw Europy Środkowo-Wschodniej.

prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz

(materiały wydawcy, źródło www.wuj.pl)

Dr hab. Andrzej Szczerski – historyk sztuki, wykładowca w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykładał także na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem i Uniwersytecie w St Andrews. Wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA (2013 – 2015) i prezes Sekcji Polskiej AICA (2009 – 2017). Autor publikacji poświęconych sztuce XIX i XX wieku oraz sztuce współczesnej, w tym książek Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918 – 1939 (Łódź 2010), Views of Albion. The Reception of British Art and Design in Central Europe, 1890 – 1918 (Oxford 2015) i Cztery nowoczesności. Teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku (Kraków 2015). Kurator wystaw, m.in. Symbolism in Poland and Britain w Tate Britain w Londynie (2009), The Power of Fantasy. Modern and Contemporary Art from Poland w BOZAR Centre for Fine Arts w Brukseli (2011), Lwów 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm w Muzeum Architektury we Wrocławiu (2016 – 2017) i #dziedzictwo w Muzeum Narodowym w Krakowie (2017 – 2018).

Prowadząca: red. Marta Półtorak – dziennikarka, poetka, historyczka, animatorka kultury. Współpracowała m.in. ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich, Centrum Kultury Podgórza, Instytutem Myśli Józefa Tischnera, Biblioteką Kraków, Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich. Absolwentka Wydziału Humanistycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunkach: historia i dziennikarstwo. Autorka licznych artykułów o wystawach sztuki współczesnej. Ma na koncie 3 tomy poezji.

Bilety: 1 zł, dostępne na stronie bilety.krakowskieforum.pl i przed wydarzeniem

Social media
Szukaj...
Skip to content