Organizacja wydarzeń i zajęć w związku z objęciem Krakowa „żółtą strefą”

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującym się stanem epidemii COVID 19 i objęciem od dnia 27 sierpnia Krakowa tzw. „żółtą strefą” informujemy, że Krakowskie Forum Kultury i nasze Kluby kontynuować będą swoją działalność z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, z uwzględnieniem dodatkowych obostrzeń wynikających z wprowadzenia „żółtej strefy”, tj.
– wypełnienie widowni maksymalnie w 25%,
– ograniczenie ilości osób uczestniczących w wydarzeniach plenerowych (np. Koncerty Promenadowe w Altanie na Plantach) do maksymalnie 100 osób.

Utrzymane zostają także wcześniej wprowadzone zasady reżimu sanitarnego, tj. limity osób uczestniczących w wydarzeniach/zajęciach, obowiązek dezynfekcji, obowiązek zakrywania ust i nosa podczas wydarzeń/zajęć oraz podczas przebywania w siedzibach instytucji, zachowanie dystansu społecznego.

Szczegółowe informacje nt. zasad uczestnictwa w wydarzeniach i zajęciach organizowanych przez KFK i Kluby są zamieszczone w siedzibach KFK i Klubów oraz w innych miejscach organizacji wydarzeń, a  także na stronie http://krakowskieforum.pl/regulaminy/.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do zaleceń.

 

 

Social media
Szukaj...
Skip to content