V Krakowski Festiwal Akordeonowy

W 2020 roku Fundacja Art Forum już po raz piąty organizuje Krakowski Festiwal Akordeonowy w randze wydarzenia międzynarodowego. Planujemy wymianę kulturalną między różnymi ośrodkami muzycznymi Europy. Stwarza to możliwość zaprezentowania dorobku artystycznego krakowskiego środowiska akordeonowego na forum ogólnokrajowym i międzynarodowym, a także przedstawienia małopolskim melomanom dorobku artystów z innych regionów Polski oraz Europy.

Festiwal ma za zadanie zaprezentować możliwości akordeonu w muzyce poważnej klasycznej i współczesnej, jak również w innych nurtach i gatunkach: jazz, worldmusic, muzyka wokalno-akordeonowa czy tango nuevo Formuła Festiwalu sprzyja atmosferze współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy muzykami reprezentującymi różne pokolenia, gatunki muzyczne, pochodzącymi z różnych zakątków świata. Obecnie obserwujemy „renesans”  akordeonu w muzyce na ziemiach polskich i na całym świecie, pomimo iż jest to instrument stosunkowo młody. To powoduje, że rośnie zainteresowanie wykorzystaniem  jego walorów brzmieniowych jak i technicznych  przez kompozytorów, wykonawców oraz różnorodne zespoły.

Krakowski Festiwal Akordeonowy jest  wydarzeniem, które staje się świętem muzyki akordeonowej w stolicy Małopolski. Działania Festiwalu stały się nową interesującą propozycją w ofercie kulturalnej Krakowa i obejmują najważniejsze dzielnice miasta – Śródmieście, Kazimierz, Nowa Huta, stając się okazją do pokazania ich indywidualnego wizerunku.

Głównym założeniem profilu Festiwalu jest prezentacja różnorodnych tradycji muzycznych w Europie, z dużym naciskiem na poszukiwanie wartości regionalnych, wspólnych cech łączących twórczość akordeonową w dawnej Galicji, czyli na obszarach dzisiejszej Małopolski, Słowacji i Ukrainy, jak również terenów Węgier. Historia obszaru dawnej Galicji łączy się z wpływami kultur wielu narodowości. Tworzyli je Czesi, Niemcy, Austriacy, Łemkowie, Żydzi, Ormianie, Cyganie, a nawet Turcy, którzy budowali współczesny obraz tych terenów. We wszystkich tych kulturach akordeon pełnił istotną rolę w muzyce.

Każdy dzień Festiwalu charakteryzował się będzie odrębną tematyką.  Prócz koncertów wykonawców i kompozytorów z różnych pokoleń w różnych gatunkach muzycznych w ramach festiwalu przewidzianych jest wiele wydarzeń towarzyszących związanych z akordeonem takich jak warsztaty, wykłady, wystawa i konkurs filmowy.

Organizatorem i twórcą Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego jest Fundacja Art Forum, a współorganizatorem Akademia Muzyczna w Krakowie. Partnerami Krakowskie Forum Kultury i Teatr Łaźnia Nowa.

Program oraz więcej informacji na stronie: https://krakowskifestiwalakordeonowy.pl

 

Social media
Szukaj...
Skip to content