Kino Latino: Heroes of Maggotty

Heroes of Maggotty

Polska – USA, 2012

Reżyseria: Patrycja Satora

Fundacja Świętego Ducha, założona w kwietniu 2003 roku przez polskiego misjonarza, ojca Marka Bzinkowskiego, jest jedną z niewielu organizacji na Jamajce, która konsekwentnie realizuje swój statutowy cel – zmniejszanie ubóstwa w prowincji Maggotty poprzez wdrażanie programów społecznych i edukacyjnych, mających na celu aktywizację lokalnej społeczności. Maggotty to jedna
z najbiedniejszych części Jamajki. Głównym problemem ludności jest bardzo wysokie, prawie 70% bezrobocie i skrajne ubóstwo – większość ludności egzystuje na minimalnym poziomie utrzymania, przy zarobkach równowartości mniej niż jednego dolara dziennie, bez dostępu do opieki medycznej.

Film w oryginalnej wersji językowej (hiszpańskiej) bez napisów

Wstęp wolny


Heroes of Maggotty

17 de junio, lunes, 19:00

Polonia – USA, 2012

Guion: Patrycja Satora

Holy Spirit Foundation, founded in April of 2003 by a Polish missioner, father Marek Bzinkowski, is one of the few organizations in Jamaica, that consistently performs its statutory objective – reducing poverty in the province of Maggotty by implementing social and educational programs aimed at activating the local community. Maggotty is one of the poorest parts of Jamaica. The main problem of the population is very high, almost 70% unemployment and extreme poverty – the majority of the population grows with the minimum subsistence level, supported by the equivalent of less than a dollar per day. A major problem is the access to medical services.

Entrada gratudia

Data

Cze 17 2019

Czas

19:00

Koszt

Wstęp wolny / Entrada gratudia

Lokalizacja

Krakowskie Forum Kultury
ul. Mikołajska 2
Kategoria
Krakowskie Forum Kultury

Organizator

Krakowskie Forum Kultury
Szukaj...
Skip to content