Literatura na Forum: Apokryfy – podejrzanej autentyczności księgi biblijne? 

Słowo apokryf w języku greckim znaczy tyle co ukryty, tajemny. W kontekście religijnych ksiąg natchnionych Starego i Nowego Testamentu słowo to oznacza pisma lub księgi, które powstały w starożytności, ale nie weszły do kanonu Pisma Świętego. Mędrcy żydowscy, pod koniec I w n.e., modyfikując i porządkując pisma hebrajskie ustalili kanon Pisma, uznając za księgi natchnione tzw. Tanach 39 ksiąg świętych, spisanych po hebrajsku lub aramejsku, odrzucając Septuagintę i teksty spisane w języku greckim, uznając je za apokryfy. Księgi odnoszące się co prawda do historii Izraela czy nawiązujące do działań Boga i czerpiące z tradycji Pisma, ale niebędące księgami powstałymi pod natchnieniem Boga. W porządku chrześcijańskim przyjęto zaś jako księgi natchnione Septuagintę złożoną z 49 ksiąg, również kierując się podobnymi kryteriami – wyróżniając księgi i pisma powstałe pod natchnieniem Ducha Świętego. Do apokryfów zaliczono więc księgi historyczne, jak np. księgi Machabejskie opisujące historię powstania święta Chanuki i dydaktyczne, do których należą np. pisma znalezione w Qumran, przechowywane w bibliotece Muzeum Izraela w Jerozolimie oraz różnego rodzaju opowiadania, nawiązujące do wydarzeń lub osób opisanych w Biblii.

Podobną zasadę przyjęto ustalając kanon Nowego Testamentu, dzieląc je na ortodoksyjne – powstałe jako uzupełnienie, rozszerzenie zawartych w Nowym Testamencie opowieści lub historii i heretyckie, zazwyczaj gnostyckie, powstałe w pierwszych wiekach naszej ery, w czasie kształtowania się kanonu Pisma i Chalcedońskiego wyznania wiary, ogłoszonego na soborze w Chalcedonie w roku 451.

 

Anna Lebet-Minakowska – archeolog śródziemnomorski, ze specjalizacją sztuka i kultura Koptów, i historyk sztuki, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie.  Autorka: Katalogu Judaików ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie i licznych publikacji na temat sztuki i rzemiosła Żydów Aszkenazyjskich w Polsce oraz cyklu wykładów pod wspólnym tytułem: Judaizm – poznać znaczy zrozumieć i książki pod tym samym tytułem. Członek międzynarodowych organizacji naukowych: World and European Association for Jewish Studies oraz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów i Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC) w Krakowie. Laureatka nagrody im. Księdza Musiała.

 

Prowadzenie: Marta Półtorak 

 

Bilety: 3 zł 

Liczba miejsc ograniczona.

Rezerwacja miejsc pod numerem telefonu: 512 455 230.

Spotkanie transmitowane będzie również na Facebooku KFK: facebook.com/krakowskieforum

Zasady obowiązujące podczas zajęć, warsztatów i innych aktywności kulturalnych w KFK i Klubach dostępne są na stronie http://krakowskieforum.pl/regulaminy/

Data

Mar 04 2021

Czas

18:00

Lokalizacja

Krakowskie Forum Kultury
ul. Mikołajska 2
Krakowskie Forum Kultury

Organizator

Krakowskie Forum Kultury
Szukaj...
Skip to content