Kurs programowania dla dzieci (wrzesień – grudzień 2019)

Podczas semestru zajęć dzieci zapoznają się z podstawami programowania w językach skryptowych, takich jak lua, czy też z logiką programowania w języku java. Kurs składać się będzie z lekcji organizowanych w oprogramowaniu zawartym w systemie kano.me, a także w narzędziach do modyfikacji computer craft. Kano jest systemem operacyjnym powstałym w Stanach Zjednoczonych, w formie startupu finansowanego metodą crowdfundingu. System ten jest wykorzystywany w USA i Kanadzie w ponad 800 szkołach, a także w wielu firmach zrzeszonych w systemie kano educators, organizujących zajęcia pozalekcyjne. Plan zajęć jest inspirowany rozwiązaniami opracowanymi przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) w zakresie nauki podstaw programowania dla dzieci.

Czas trwania: wrzesień – grudzień, wtorki, 17:30 – 19:00

Pierwsza lekcja: 17 września

Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2

 

Prowadzenie: NextGenEducation

Kurs dla dzieci w wieku 7 – 12 lat

Koszt: 500 zł / semestr, kurs opłacić można na stronie bilety.krakowskieforum.pl lub w siedzibie KFK

Zajęcia: 13 zajęć (90 minut, 1 raz w tygodniu)

Informacje: Monika Zielińska, monika.zielinska@krakowskieforum.pl, tel. 12 422 08 14 wew. 21, tel. kom. 512 455 230

Social media
Szukaj...
Skip to content