Miesięczne archiwa
11 articles

wrzesień 2020

V Krakowski Festiwal Akordeonowy

V Krakowski Festiwal Akordeonowy

W 2020 roku Fundacja Art Forum już po raz piąty organizuje Krakowski Festiwal Akordeonowy w randze wydarzenia międzynarodowego. Planujemy wymianę kulturalną między różnymi ośrodkami muzycznymi Europy. Stwarza to możliwość zaprezentowania dorobku artystycznego krakowskiego środowiska akordeonowego na forum ogólnokrajowym...

Szukaj...
Skip to content