XXIX Międzynarodowy Festiwal Letnie Koncerty Organowe

Krakowskie Forum Kultury zaprasza na koncert:

 

Kościół Świętego Krzyża, ul. Świętego Krzyża 23

 

Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa (Warszawa)

 

Program

 

Johann Pachelbel (1653-1706)

Toccata in e

Georg Muffat (1653-1704)

Toccata quarta

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Wer nur den lieben Gott lässt walten BWV 690

Wer nur den lieben Gott lässt walten BWV 691

Nicolaus Bruhns (1665-1697)

Praeludium in e “wielkie”

Francisco Correa de Arauxo (1584-1654)

Segundo Tiento de 4º tono

Antonio de Cabezón (1510-1566)

Pavana con su Glosa

Francisco Correa de Arauxo (1584-1654)

LIII Tiento de medio registro de dos tiples de 2º tono

Juan Bautista José Cabanilles (1644-1712)

Pasacalles II de 1º tono

 

 

Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa – urodzona w Katowicach, ukończyła z wyróżnieniem Państwowe Liceum Muzyczne w klasie organów Moniki Dąbrowskiej. Studiowała organy pod kierunkiem prof. Magdaleny Czajki i prof. Juliana Gembalskiego. W 2002 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Jest również konserwatorem-zabytkoznawcą, absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zdobywała nagrody w krajowych i międzynarodowych konkursach organowych (Wrocław 1996, Rumia 1999). Brała udział w wielu kursach i festiwalach muzyki organowej w Polsce i za granicą. Dwukrotnie była stypendystką Ministra Kultury w dziedzinie ochrony dóbr kultury (2003 i 2004). W swoim dorobku ma nagrania historycznych instrumentów i liczne publikacje z zakresu badań i ochrony zabytkowych organów.

Obecnie jest dyrektorem i wykładowcą Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach, a także członkiem Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej w Siedlcach, zajmując się zabytkowym instrumentarium organowym. Jest również adiunktem w Katedrze Organów i Klawesynu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady z organoznawstwa i kameralistyki organowej.

Od 2017 roku pełni również funkcję rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie zabytkowych i współczesnych instrumentów organowych.

Działając w Stowarzyszeniu Pro Musica Organa popularyzuje organy i muzykę organową. Jest dyrektorem artystycznym Jesienno-zimowych Koncertów w Katowicach-Brynowie (od 1999 r.), Wieczorów Muzycznych przy Organach Wagnera w Siedlcach (od 2011 r.) oraz Międzynarodowych Spotkań Organowych. Od wielu lat prowadzi autorski program Piszczałki dostępne!prezentujący dziecięcej publiczności konstrukcję i brzmienie organów piszczałkowych.

Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa was born in Katowice, where she graduated with honours from the State Musical Secondary School in Monika Dąbrowska’s organ class. Next she studied the organ under the direction of Magdalena Czajka and Julian Gembalski and in 2002 she graduated with distinction from the Fryderyk Chopin Academy (now University) of Music in Warsaw. Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa is also an expert in conservation and restoration of heritage monuments, a graduate from the Fine Arts Department of the Mikołaj Kopernik University in Toruń.

She has received awards at national and international organ competitions (Wrocław 1996, Rumia 1999) and has taken part in numerous courses of interpretation and festivals of organ music both in Poland and abroad. She also held a fellowship from the Ministry of Culture in the field of cultural heritage (twice: in 2003 and 2004). Her achievements includes several recordings on historical instruments as well as many publications on the protection of historical pipe organs.

Currently she is director and lecturer at the Diocesan School of Sacred Music in Siedlce as well as a member of the Diocesan Commissions for Sacred Music in Siedlce, dealing with historical organs.

She is also assistant professor at the Chopin University of Music, where she teaches organ studies and organ chamber music.

Since 2017 she has been an expert in historical and contemporary organs for the Ministry of Culture and National Heritage.

In the Association Pro Musica Organa she popularizes the organ and organ music. She has also been artistic director of Autumn & Winter Concerts in Katowice-Brynów (since 1999), Musical Evenings with the Wagner Organ in Siedlce (since 2011) and International Organ Meetings. For many years, she has hosted a program Pipes available! which presents the construction and sound of pipe organs for children’s audiences.

Data

Cze 13 2021

Czas

19:00

Lokalizacja

Kościół Świętego Krzyża
ul. Św. Krzyża 23
Kategoria
Krakowskie Forum Kultury

Organizator

Krakowskie Forum Kultury
Szukaj...
Skip to content