Wojna w niebie

Wojna w niebie

27 października 2018, sobota, 17:00 – 20:00

 

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl.Św. Ducha 1, 31-023 Kraków

 

Spektakl tworzony przez osoby niesłyszące, niedosłyszące i słyszące, łamiący bariery komunikacyjne, pokazujący, że dysfunkcja może być funkcjonalna w teatrze.

Osoby głuche niestety bardzo często są wykluczone ze świata kultury. Jeśli już się ich do niego dopuszcza, to głównie w roli odbiorców. Spektakl „Wojna w niebie” nie tylko będzie dostępny dla wszystkich, ale to właśnie osoby głuche są jego głównymi twórcami, to ich zobaczymy na scenie w roli aktorów, którzy zaproszą nas do swojego trudnego, ale też pasjonującego świata.

Spektakl jest przedsięwzięciem artystycznym, ale równocześnie ma za zadanie być narzędziem służącym lepszemu poznaniu środowiska osób niesłyszących oraz zwrócić uwagę i pogłębić świadomość społeczeństwa na temat tej grupy wykluczonych.

Tekst nie jest przypadkowy. Scenariusz oparty jest na utworze „Wojna w niebie” Josepha Chaikina. Autor poprzez afazję (zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu) sam został wykluczony ze społeczeństwa, a mimo to nadal tworzył, co stało się jego terapią i drogą powrotną do zdrowia. Sam też zaczął uczyć się języka migowego. Tekst został przetłumaczony na Polski Język Migowy, tak aby poetycka forma tekstu została zachowana, a jednocześnie była w pełni zrozumiała przez osoby głuche. Spektakl opowiada o poszukiwaniu własnej tożsamości, problemach bycia niezrozumianym przez otoczenie i trudnościach społecznych wynikających z barier komunikacyjnych.

Reżyseria i dramaturgia: Dominika Feiglewicz
Scenografia, kostiumy: Aleksandra Żurawska
Ruch sceniczny, współpraca reż: Katarzyna Anna Małachowska
Głos: Krzysztof Globisz
Muzyka: Piotr Przewoźniak
Projekcje: Amadeusz Nosal
Światło: Krzysztof Małachowski
Tłumaczenie tekstu na Polski Język Migowy: Agnieszka Górowska-Madejczyk

Występują: Dominika Kozłowska, Patrycja Nosowicz, Rafał Bołdys, Krystian Maligłówka

Więcej o spektaklu: teatrwkrakowie.pl/spektakl/wojna-w-niebie

PAY WHAT YOU WANT → Zapłać tyle ile uważasz.
[W myśl tej zasady, po spektaklu, widzowie sami decydują jaką kwotą chcą wesprzeć twórców, wrzucając pieniądze do skrzynki ] Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie teatru od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–14 i 14.30–19.00
Liczba miejsc ograniczona.

Social media
Szukaj...
Skip to content